Teksti suurus

Kõrge kontrastsus

Kogemus aastast 1991
logo

Metsamaterjali ladustamine

Vastavalt Eesti Teed AS ja Maanteeameti vahelisele lepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigi teede kaitsetsoonis teehooldaja ehk Eesti Teed. Lepinguga (Metsamaterajalide ladustamise kord) sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja laadimisega. Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 3 tööpäeva. Positiivse otsuse korral sõlmitakse metsamaterjali vedaja ja teehooldaja vahel leping. Lepinguga fikseeritakse vedajale tagatisraha maksmise kohustus 1000 eurot võimalike kahjude hüvitamise ja kahjustuste likvideerimiseks. Lepingule lisatakse veel ladustamise tingimused ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeem. Peale laadimistööde lõppu korrastab vedaja laoplatsi ja esitab teehooldajale üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib objekti ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul.

NB! Enne lepingu sõlmimist on ladustamine keelatud. Ladustamise ja vedamise mõistlik aeg on aeg, mis kulub metsamaterjali väljaveoks, ladustamiseks, äraveoks ja laoplatsi korrastamiseks. Loaga väljastatud plats ei tohi olla metsafirmale nn vaheladu. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede teemaale ning teemaale, kus laoplatsi vahetus läheduses liiklussagedus on üle 500 auto ööpäevas.

Võta ühendust
Irja Lepik

Dokumendihaldur

Esita hinnapäring

Hinnapäring

Soovime pakkuda just Sinu vajadustele sobivaid teenuseid ja tooted, selleks on AS Eesti Teed vaja koguda ja töödelda. Sinu isikuandmeid: nimi, e-mail ja telefoni number. Kasutame andmeid ainult Sulle soovitud toodete ja teenuste pakkumiseks. (Nõutav)