Teksti suurus

Kõrge kontrastsus

Kogemus aastast 1991
logo

Kvaliteedijuhtimine

Ribapindaja

 

Meie visiooniks on OLLA KÕIGE KONKURENTSIVÕIMELISEIM KOMBINEERITUD TEEDE EHITUSE JA KORRASHOIU ETTEVÕTE EESTIS.

Selleks, et tagada kliendirahulolu ning pakkuda kvaliteetset teenust oleme sertifitseerinud oma kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt standarditele ISO 9001:2015 ning rakendame keskkonnajuhtimissüsteemi, mis on sertifitseeritud standardile ISO 14001:2015. Järgime Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja muid ettevõtte tegevust puudutavaid nõudeid. Kohustume täitma rakendatud standardite nõudeid ja pidevalt parendama juhtimissüsteemi.

Oleme võtnud eesmärgiks igakülgselt oma ettevõtet ja teenuseid arendada, koolitame töötajaid ning tööd teeme ressursisäästlikult ning võimalikult parima tehnika ja tehnoloogiaga. Väldime või vähendame keskkonnasaastamist oluliste keskkonnaaspektide ohjamisega. Kasutame säästlikult materjali- ja energiaressursse. Masinaid, seadmeid, hooneid ning rajatisi kasutame ja hooldame heaperemehelikult. Rakendame meetmeid õnnetuste ja hädaolukordade vältimiseks ning ennetamiseks.

Annika Alt

Kvaliteedijuht

Võta ühendust

Võta ühendust