Teksti suurus

Kõrge kontrastsus

Kogemus aastast 1991
logo

Kokkuvõte 2020 aasta 9 kuu majandustulemustest

30. Oct 2020


Ettevõtte ärikasum seisuga 30.09.2020 oli 1,7 miljonit eurot (eelmisel aastal samas perioodis oli ärikasum 420 tuhat eurot). Tulemuslikkuse kasv on saavutatud eelkõige läbi äriühingu võimekuse tõusu tegutseda üle Eesti ning kombineerides erinevaid ärivaldkondi hooajaliselt läbi ressursside maksimaalse kasutuse. Esimese üheksa kuu EBITA oli 3 miljonit eurot (13%), eelmisel aastal samas perioodis oli EBITA 1,6 miljonit eurot.
Lepinguportfell 2020 aastaks on 27,5 miljonit eurot. Ettevõte teostab Maanteeametiga sõlmitud pikaajaliste lepingute alusel korrashoiutöid Võrumaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Keilas ning OÜ-ga Sakala Teed sõlmitud alltöövõtu lepingu alusel Tartumaal, mis moodustavad 2020 aasta portfellist ca 35%. Müügitulu 2020 aasta üheksa kuuga oli 23,5 miljonit eurot. 2020 aastal pindasime ca 7 miljonit m² (2019 oli 6,4 miljonit m²), mis on viimaste aastate suurim. Aasta lõpuks prognoosime kogu müügituludeks 28 miljonit eurot.
Septembri lõpu seisuga töötas ettevõttes 220 töötajat.

Aruandega saad tutvuda SIIN