Teksti suurus

Kõrge kontrastsus

Kogemus aastast 1991
logo

Kruusateede korrektne hooldamine – mida silmas pidada?


Fakt: igal teeomanikul lasub tee hooldamise ja ehitamise osas seadusest tulenev kohustus, mis tähendab, et ta peab olema kursis tee korrashoiu ja selle paremaks ehitamise tehnoloogiatega, ning mis kõige tähtsam – oskama tellida ka kvaliteetset teenust.

Selles vallas on eriti aktuaalne kruusateedega seonduv, sest just need kipuvad oma probleemidega olema suurimad murelapsed.

Seega, kui sa oled kohaliku omavalitsuse esindaja või eraomanik, kelle haldusalasse kuuluvad kruusateed, tasub sul kindlasti edasi lugeda, sest artikli esimeses osas anname ülevaate teenuse tellimisest ja tee püsivalt heas korras hoidmisest.

Teises osas aga keskendume tolmuvabade katete ehitamisele ja hooldusele ning räägime olulistest aspektidest, mida ehitushanke korraldamisel kindlasti arvesse pead võtma, et saaksid oma koduvalda sileda tee, mis teenib liiklejaid pikki aastaid.

Kruusateedega seotud mured

Kohalike inimeste elukvaliteeti vähendavad kaks peamist kruusateedega seotud probleemi:

Esiteks. Kuival ajal lendub kruusateel sõitva auto rataste alt tolmu, mis:

 • uuesti maha sadades määrib loodust ja ümberkaudsete inimeste eluasemeid;
 • pideval sissehingamisel tekitab või võimendab erinevaid terviseprobleeme;
 • vähendab tagapool sõitva autojuhi nähtavust ja seeläbi suurendab ohtlike olukordade tekkimise tõenäosust.

Lisaks, tee-ehituslikust aspektist vaadatuna, lendab tolmu näol minema ka muldkeha katva kivipuru peen osa ning nii muutub tee järjest lagunemisaltimaks.

Teiseks. Märjal ajal, eriti muutlike temperatuuridega kevadel ja talvel:

 • läheb kruusatee väga poriseks ning pori omakorda kleepub tugevalt seal sõitva auto kerele ja veermikuosadele, põhjustades aja jooksul detailide kiiremat kulumist;
 • tekivad pinnase sagedaste külmumise ja sulamise tsüklitega külmakerked, mis kutsuvad teepinnas esile kandevõime kao.

Mida probleemide lahendamiseks teha on võimalik?

On kaks lähenemisviisi:

 1. kui rahalist ressurssi on vähem ning tolmuvaba katte ehitamine ei ole finantsiliselt võimalik või muul põhjusel otstarbekas, saad sa panustada kruusatee järjepidevasse korrektsesse hooldamisse ja säilitusremondi tegemisse;
 2. rohkemate vahendite olemasolul saad liikuda kvaliteedis järgmisele tasemele, ehk lasta teha vajalikud eeltööd ning paigaldada teele tolmuvaba katte.

Siinkohal vaatame lähemalt esimest võimalust.

Säilitusremondi tegemine

Alustame kaugemalt: mis on kõige olulisem aspekt ükskõik millise tööprotsessi puhul?

Vastus: tegevuste õige järjekord! Seega, ei ole vahet, kas sa asud tegema kodus remonti, koostama esitlust koosolekuks või tegeled tee hooldamisega – tähtis on teha samme õiges järjekorras, ja nii, et eelnev toiming toetaks järgnevat.

Näiteks, kui sa toas remonti tehes jätad vahele eeltöö osa ning värvid otse vana ja koorunud värvi peale, on ilmselge, et lõpptulemus ei saa kvaliteetne. Lihtne ja loogiline, eks?

Aga miks me seda üldse räägime? Sest praktika näitab, et kruusateede hooldamise puhul soovivad tellijad liikuda kohe konkreetsete tegevuste juurde ja unustada ettevalmistuse sootuks. Nii loodetakse säästa raha, kuna jääb mulje, et kui vahepealsete sammude eest ei maksa, siis tuleb ju kokkuvõttes odavam.

Kahjuks on see petlik, ja nõnda asutakse lahendama probleemi näiteks vale tehnoloogilise võtte või ebapiisava võimekusega, ning kokkuvõttes tuleb mõne aja pärast töö uuesti teha, mis tähendab topeltkulu.

Milline on tööde korrektne järjekord?

 1. Kruusatee seisukorra hindamine ja remondimeetme valik

Kõigepealt käiakse kohapeal ning teostatakse visuaalne vaatlus ja vajalikud mõõtmised, misjärel kirjeldatakse remondivajadus.

Kindlasti on selles etapis hea mõte suhelda ka kohalike inimestega, sest nemad on piirkonna teede rõõmude ja muredega kõige paremini kursis.

Remondimeetmeteks on:

 • profiilhööveldamine koos kattematerjali lisamisega. Ainult nii on võimalik taastada tee korrektsed kalded ja vältida teekattest kõrgemate teepeenarde teket, mis veel ära valguda ei lase.

Kogemusele tuginedes soovitame teha igal kevadel servast servani profiilhööveldamise, sest üldiselt pole siis enam tarvidust suvel teistkordselt hööveldada;

 • külmakerkeliste kohtade väljakaevamine ning täitmine dreenivate materjalidega (kruus, liiv);
 • veerežiimi parandamine kraavide rajamise ja truupide paigaldamise
 1. Säilitusremondi ja hooldamise eelarve kokkupanek

Kui remondivajadus on kinnitatud ja töömahud selged, pannakse kokku eelarve.

Seejärel toimub tööde teostaja leidmine ja lepingu sõlmimine.

 1. Tööde teostamine

Tööde läbiviija teeb kokkulepitud tegevused.

Avalikult kasutatavate teede remondil ja ehitusel on vajalik tellida ka vastava litsentsiga järelevalve. Tellija esindajana on sinu ülesandeks ka ise veenduda, et kõik kokkulepitu tehtud saaks. Hilisemate pretensioonide vältimiseks on hea kui oled kursis jooksvalt kogu protsessiga.

Kui tööd lõppevad, on sul tarvis tehtu üle kontrollida ning kõige lõpus allkirjastada tööde vastuvõtmise akt.

Kruusateede hooldus

Mõtlemiskoht: miks on tarvis iga päev hambaid pesta ja vähemalt kord aastas hambaarsti juures kontrollis käia?

Põhjus on ju selge, ennetavalt on oluliselt lihtsam ja soodsam võimalike murekohtadega tegeleda kui lasta asjadel minna, oodata probleemi suureks paisumiseni ning alles väljakannatamatu valuga tegutsema asuda.

Kruusateede hooldamisega on täpselt sama lugu – tegeledes järjepidevalt tee iga-aastase hooldamisega, piirduvad su probleemid väikeste aukude parandamisega, aga kui jätad hooldused vahele, on juba päris varsti vaja hakata hammast välja tõmbama või isegi proteese paigaldama.

Seega, hooldusesse tasub panustada ning teha nende käigus järgnevaid tegevusi:

 • kruusa lisamine kulumiskihi taastamiseks;
 • tasandushööveldamine, mille käigus eemaldatakse pisemad augud ja ebatasasused pindmises kulumiskihis;
 • teepeenarde niitmine ja võsa lõikamine;
 • veerežiimi korrashoid: kraavide ja truupide puhastamine, et seal seisev ja tee aluspinda märjana hoidev vesi saaks minema valguda;
 • tolmutõrje piirkondades, kus elavad inimesed. Tõrje käigus kantakse teele kas soola (CaCl2) või soolalahust, mis seob niiskust ja aitab vältida tolmu õhkutõusmist.

Kokkuvõte

Kruusateed on kapriissed hoolealused, aga neid järjekindlalt korrektse protsessi alusel hooldades ja remontides, on võimalik olukorra halvenemist vältida ning seeläbi pakkuda teekasutajatele maksimaalselt head kulgemiskogemust.

Artikli teises osas süveneme tolmuvabade katete ehitamise teemasse.

Teist osa saad lugeda siit.

Kui sul tekkis lugedes küsimusi ning soovid meiega teede hooldamise ja ehitamise teemadel aru pidada, siis saada oma sõnum kontaktvormi kaudu.

Tarmo Lood

Juhatuse liige, korrashoiudirektor

Võta ühendust

Võta ühendust