Teksti suurus

Kõrge kontrastsus

Kogemus aastast 1991
logo

AS Eesti Teede enampakkumisel osalemine pikeneb sügisesse

8. Apr 2020

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu lükkub edasi AS Eesti Teed avaliku kirjaliku enampakkumise esitamise tähtaeg 1. juunilt 1. oktoobrile.

Tulenevalt viirusepuhangust tingitud olukorrast otsustas Majandus – ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) pikendada AS Eesti Teed enampakkumist. „Oleme olukorras, kus võimalikud ostjad seisavad silmitsi majandusolukorra muutustega, mille mõju on hetkel veel raske hinnata,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

“Algse ajakava järgi pidid juba aprillis toimuma kohtumised huviliste ja ettevõtte juhtkonna vahel, siis paraku tänane olukord ning kehtestatud reisipiirangud seda ei võimalda. Oleme sunnitud pikendama pakkumiste esitamise tähtaega,“ selgitas Aas.

Pakkumiste esitamise uueks tähtajaks on 1. oktoober 2020, pakkumised peavad olema kehtivad kuni 31. märtsini 2021, võimaldades vajadusel Konkurentsiametilt loa taotlemist.

„Tegemist on tugeva, hästi juhitud ettevõttega, millel on ka hea kasvupotentsiaal. Huvi ettevõtte vastu on olemas ning tähtaja pikendamine annab pakkujatele rohkem aega olukorra hindamiseks ning oma võimaluste kaardistamiseks,“ lisas Aas.

MKM võõrandab 100% AS-i Eesti Teed aktsiatest ning algatas 9. märtsil avaliku enampakkumise, mille alghinnaks on 16,9 miljonit eurot.

Võõrandatava AS-i Eesti Teed põhiline tegevusvaldkond on suvine ja talvine teede korrashoid. Ettevõte tegeleb teede ehituse, remondi- ja korrashoiuga üle Eesti. AS Eesti Teed asutati 2012. aastal, varasemalt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.

MKM-i nõustab AS-i Eesti Teed müügitehinguga Redgate Capital AS (juhtiv partner), audiitorbüroo BakerTilly Baltics OÜ (finants) ja EllexRaidla Advokaadibüroo (juriidiline nõustamine).

Kõigil soovijatel võimalik tutvuda aktsiate enampakkumise kohta koostatud infomemorandumiga, mis on kättesaadav AS Eesti Teed kodulehelt www.eestiteed.eu ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt www.mkm.ee.

Seonduvad dokumendid:

Enampakkumise teade

Notice of public auctione
Information memorandum
AML questionnaire