Tunnustus:

Maanteeameti Aastakonverentsil aprillis 2016 tunnustati parimaid. Mitmete oluliste tunnustuste hulgas pälvis Parima Teehooldaja tiitli 2015  aastal tehtud töö eest Pärnu maakonnas AS Eesti Teed!

Parima hooldaja valikul võeti arvesse kilomeetri maksumust, liiklussagedust hooldatavatel riigiteedel, maanteinfokeskusesse saabunud kaebuste arvu, teekasutajate hinnangut rahulolu-uuringus ning perioodilise ülevaatuse tulemusi.

AS Eesti Teed Pärnumaa kollektiivi puhul tõsteti esile talihooldealast tegevust märksõnadega paindlikkus, kiire tegutsemine ja koostöövalmidus!

All Rights Reserved 2017