Teede hooldamine, remont ja ehitus

Eesti Teede põhitegevus on hooldelepingu täitmine viies maakonnas.

Lisaks pakume tellijatele ja koostööpartneritele kvaliteetset teenust teede pindamisel, teede ja platside ehitusel ning remondil, katete pragude ja aukude remondil.  Valmistame ja paigaldame liikluskorraldusvahendeid. Teostame tolmutõrjet, teeäärte niitmist, lume- ja libedusetõrjet, kruusateede hööveldamist, ehitame sildu ja truupe.  Eesti Teed omab tööde teostamiseks ja teenuste osutamiseks sobivat teedemasinate parki. Ettevõtte kasutuses on mitmeid  karjääre erinevates maakondades, kus toodetakse ja müüakse puistematerjale (liiva, erinevate fraktsioonidega kruusa, kruuskillustikku jm).

All Rights Reserved 2017